Saatmine ja maksmine

INTERIOHOME E-POE KASUTUSTINGIMUSED

Interiocasa OÜ, registrikoodiga 14847160, aadressiga Suur-sõjamäe 25a, Tallinna linn, Harju maakond, 11415 (edaspidi: InterioHome) ja klient, kes vormistab InterioHome E-poes (www.interiohome.com; edaspidi: E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi: Klient), sõlmivad käesolevaga E-poe kasutamise lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Kasutustingimused).

 

1.ÜLDINE

 

1.1 Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele. Juriidilistel isikutel on samuti võimalik InterioHome veebipoest oste sooritada, kuid neile ei kehti kasutustingimustes toodud tarbijate õigused.

1.2 InterioHome on õigus teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse InterioHome veebilehel. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.

1.3 Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda InterioHome jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

1.4 Kõik veebipoes märgitud toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%. Toote hinnale võib lisanduda toote Kliendi asukohta vedamise ja või paigaldamise tasu.

1.5 Toodete kirjeldused võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

1.6 Veebis kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustrative välimusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Olenevalt arvutiekraani seadistustest, võivad esineda erinevused toote värvitoonis.

1.7 Toodete mõõdud on võimalikult täpsed, kuid pehme mööbli iseärasuste tõttu võib esineda mõõduerinevusi.

 

 

2. E-POES MÜÜDAVAD TOOTED JA TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Toodete juurde on märgitud maksimaalne Toote tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg).

2.2. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab InterioHome Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3. Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

2.4 Klient valib välja soovitud Toote, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel.

2.5. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. InterioHome ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.6. Kui Klient on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et InterioHome ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

 

 3. TOODETE HINNAD

 

3.1. Kõik E-poes märgitud Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Toote hinnale lisandub Toote Kliendi asukohta vedamise tasu (edaspidi: Veokulu).

3.3. InterioHome on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi tellimuse esitamist ja selle eest tasumist (st Müügilepingu sõlmimist), siis kohustub InterioHome tarnima Kliendile Toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

 

 

 4. TOODETE TARNEAEG JA VEOTINGIMUSED

4.1. Tellimuse täitmise tähtaeg sõltub toote liigist ning tellitud toodete mahust. Eeldatav tarne- või valmistusaeg on märgitud veebipoes eraldi iga toote kirjelduses. Tarneaeg jääb vahemikku 2-8 nädalat.

 

4.2. Toodete juurde on märgitud maksimaalne toote tarne- või valmistusaeg. Valmistusaja jooksul valmistab InterioHome Kliendi soovitud toote. Tarne- või valmistusajale lisandub ka transport, mis on kuni 2 nädalat.

 

4.3. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita lubatud tähtaja jooksul, siis võtab InterioHome Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

 

5. TAGANEMISÕIGUS

5.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud.

5.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti aadressile info@interiohome.com.

5.3. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

5.4. InterioHome tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 30 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu.

5.5 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.6  Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine InterioHome

 

 6. TOOTE MÜÜGILEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

6.1 InterioHome veebipoes olevad tellitavad tooted valmistatakse Kliendi tellimuse põhjal. InterioHome alustab toote valmistamisega siis, kui Klient on välja valinud sobiva mudeli, mõõdu ning katte- ja sisumaterjalid. Kuna toode valmib eritellimusel, siis InterioHome tagasiostu ei soorita.

6.2. Toodetele kehtib seega 2-aastane kaebuse esitamise tähtaeg.Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates toote üleandmisest Kliendile.

6.3. Pretensiooni esitamiseks tuleb esitada avaldus aadress info@interiohome.ee.Kirjas peab kajastuma toote nimi, telefoninumber, tellimuse number ning kahjustuse kirjeldus koos piltidega.

6.4. Kõikidele pretensioonidele vastatakse 14 päeva jooksul.

6.5. InterioHome ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu.

6.6. InterioHome ei vastuta toote puuduste eest, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt.

6.7. InterioHome ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.

 

6.8 Kui parandusse toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutusjuhendile või kui InterioHome tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül, siis kaebuse esitamise õigus tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös InterioHomiga hinnapakkumine toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest.

6.9 Põhjuseta garantiiparandusse toodud toodetega seoses (sealhulgas juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud tootja poolt või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Klient. Sellisel juhul on InterioHome õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.

6.10 Kui kaebuse aluseks oleva toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse toode samaväärse tootega.

 

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1 Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.

7.2 Kliendi ja InterioHome vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui InterioHome on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või ostja ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusse.

 

8. KASUTUSTINGIMUSTE KOHUSTUSLIKKUS JA SIDUVUS

 

8.1 Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2  Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun InterioHome E-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning soovib neil tingimustel astuda Furgneriga lepingulisesse suhtesse.

 

9. PANGALINGID

9.1 Pangalinke pakub Maksekeskus AS (maksekeskus.ee)

9.2 Tellimuse vormistamine

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
 • Maksa hiljem lahendused: Indivy Slice 3, Liisi ID, Finora krediit
 • Visa/Mastercard kaardimaksed
 • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
 • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tooteteave on esitatud veebipoes otse toote kõrval.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on kauba kõrval näidatud eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

Hind võetakse kauba kohaletoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist. Postikulud kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Kuidas tellimust teha?

 

 • Kauba tellimiseks lisage ostukorvi vajalik kaup. Korvi sisu saate vaadata, klõpsates veebisaidi päises korviikoonil. Kaupu saate korvist eemaldada, minnes ostukorvi ja klõpsates nuppu “Tühjenda korv”.
 • Tellimuse vormistamiseks täitke vajalikud andmeväljad, mille järel kuvatakse ekraanil vahendustasu summa, mida saab maksta pangalingi või muu makselahenduse abil. Makse tehakse eurodes.
 • Klõpsake tellimuse vormistamiseks nuppu “Telli”.
 • Tellimuse kinnitamiseks klõpsake nuppu “Esita tellimus”. Pärast seda võetakse arve ettemaksu eest, mille saate kohe tasuda krediitkaardi, pangalingi või pangaülekandega. Teie e-posti aadressile saadetakse tellimuse kinnitus ja arve koopia.

Kauba avaldame pärast arve tasumist.

Kui tellitud kaupa ei saa selle kehtivuse lõppemise tõttu või muul põhjusel tarnida, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ja makstud raha (koos saatmiskuludega) tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate saatmisest.

Ostja nõustub tellimuse eest tasuma pärast nupu “Saada tellimus” klõpsamist.

Müügileping jõustub hetkest, kui summa laekub e-poe arvelduskonto arvele.

Kättetoimetamise tingimused:

Kauba kohaletoimetamise aeg sõltub valitud kauba laoseisust:

 • 2-4 tööpäeva juhul, kui kaup on Tallinnas laos olemas (PS: vajab täpsustamist);
 • 4-8 nädalat juhul, kui kaupa peab järeltellima tootja laost, laod asuvad Hollandis, Moskvas ja Poolas.

NB! Pikade riigipühade puhul saab tarneaeg 5-10 tööpäeva võrra pikendada!

 • Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu.
 • Tulen ise järgi:0€
 • Interiohome kohaletoimetamine:
 • 0-40 kg 25,00€
  40+ kg 25,99€+
 • Kui ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.
 • Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta, kauba kohaletoimetamisel on aga aluseks võetud esitatud aadress ja muud ostja esitatud andmed, ei ole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.
 • Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise maksu.
 • NB! Enne kullerile allkirja andmist soovitame Sul tungivalt toodete pakend üle vaadata. Juhul, kui pakendil esineb väliseid vigastusi, tuleb koheselt teavitada sellest kullerit. Nähtavad vigastused tuleb fikseerida koheselt koos kulleriga (vabas vormis akt, mis kirjeldab tootel olevat viga või puudujääki ja võimalusel foto). Hilisemaid pretensioone on meil õigus mitte aktsepteerida.
 • Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise või otsalõppemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

Maksmine toimub veebisaidi kaudu kohe pärast tellimuse esitamist.

Klient saab tellimuse eest tasuda talle sobival viisil:

 • krediitkaardiga;
 • pangalink;
 • pangaülekanne.

Kui vajate makse- või kohaletoimetamise eritingimusi, palun teavitage tellimuse kommentaarist ja anname endast parima, et seda vastavalt töödelda.

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
 • Maksa hiljem lahendused: Indivy Slice 3, Liisi ID, Finora krediit
 • Visa/Mastercard kaardimaksed
 • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
 • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

InterioHome Tallinn järelmaks (Holm Bank AS)

 

Nõuded kliendile:

 • Vanus 21 kuni 70a (k.a);
 • regulaarne tõendatav kuu sissetulek vähemalt 240 EURi. Regulaarse sissetuleku moodustab näit: töötasu, pension, emapalk;
 • eelnev maksekäitumine on korrektne ning puuduvad aktiivsed maksehäireid;
 • kehtiv elamis- ja tööluba (välismaalase passi korral). Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime: EV passi, EV
 • Välismaalase passi ja ID-kaarti.
 • arvelduskonto olemasolu ühes järgmistest pankadest (e-arve saatmiseks): Swedbank; SEB pank; Danske Bank; Nordea pank; Eesti Krediidipank ja LHV pank.

Järelmaksu tingimused:

 • Järelmaks : 100 – 10000 €
 • Leping kuni 60 kuud
 • Intress alates: 9,9%
 • Lepingutasu alates 0 €
 • Haldustasu: 0 €

Finantseeritavad kaubad ja teenused: InterioHome, Tallinn poolt pakutavad kaubad ja teenused.
Meie kauplus pakub Liisi järelmaksu võimalust. Järelmaksu taotluse saate esitada meie kaupluses. Teenusepakkujaks on Holm Bank AS, reg. 14080830. Iga laen on finantskohustus. Kaalu oma otsust hoolikalt – tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 39,40% järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 419 eur, lepingu periood 12 kuud, lepingutasu 0 eur, fikseeritud interssimäär 20% laenusummalt aastas, krediidisumma 419 eur, maksete kogusumma 499,32 eur ja tagasimaksete summa 499,32 eurot. Lepingu sõlmimise tasu on 0€. Laenulepingu üldtingimustega saate tutvuda siin.

Privaatsuspoliitika

 

1. Üldsätted

 

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Interiocasa OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5 Interiocasa OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Interiocasa OÜ maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

 

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

3. Klientide isikuandmete töötlemine

 

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –2 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui  2 aastat

 

4. Andmesubjekti õigused

 

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil – info@interiohome.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

5. Lõppsätted

 

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.interiohome.ee kaudu .